Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Souhlasím

V souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)

Odstoupení od smlouvy

Adresát(provozovna):

Estetica online s.r.o.

Sady 5. května 295/32, 301 00 Plzeň

Prodejce:

Estetica online s.r.o.

Sady 5. května 295/32, 301 00 Plzeň

IČ: 04936736

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží .............. pod číslem objednávky .............. .

 

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

Adresa spotřebitele:

 

Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 Datum: